Food Shop
https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Diễn đàn | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif PET | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif FOOD | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif CÁC VẬT DỤNG KHÁC | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Quà Tặng | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Đổi tài sản (money) sang vàng | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif SELL
       
https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Xin vui lòng click chuột vào nút mua bên cạnh giá bán của các món ăn để tiến hành mua !

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 1 <<<

Money : 30000$
Vàng : 6
( Mua ) ( Buy )

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 2 <<<

Money : 35000$
Vàng : 10
( Mua ) ( Buy )

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 3 <<<

Money : 40000$
Vàng : 9
( Mua ) ( Buy )

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 4 <<<

Money : 45000$
Vàng : 12
( Mua ) ( Buy )

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 5 <<<

Money : 17000$
Vàng : 29
( Mua ) ( Buy )

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 6 <<<

Money : 21000$
Vàng : 30
( Mua ) ( Buy )

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 7 <<<

Money : 25000$
Vàng : 34
( Mua ) ( Buy )

Shop Food TRUE
>>> Mã Số 8 <<<

Money : 19000$
Vàng : 20
( Mua ) ( Buy )


Shop Food TRUE
>>> Mã Số 9 <<<

Money : 10000$
Vàng : 12 ( Mua ) ( Buy )