Pet Shop
https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Diễn đàn | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif PET | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif FOOD | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif CÁC VẬT DỤNG KHÁC | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Quà Tặng | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Đổi tài sản (money) sang vàng | https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif SELL
       
https://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_706423obhm2yl2at.gif Xin vui lòng click chuột vào nút mua bên cạnh giá bán của các con Pet để tiến hành mua !

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 1 <<<

Money : 45000$
Vàng : 2
( Mua ) ( Buy )

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 2 <<<

Money : 47000$
Vàng : 1
( Mua ) ( Buy )

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 3 <<<

Money : 54000$
Vàng : 5
( Mua ) ( Buy )

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 4 <<<

Money : 100000$
Vàng : 2
( Mua ) ( Buy )

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 5 <<<

Money : 150000$
Vàng : 1
( Mua ) ( Buy )

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 6 <<<

Money : 200000$
Vàng : 3
( Mua ) ( Buy )

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 7 <<<

Money : 210000$
Vàng : 1
( Mua ) ( Buy )

Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 8 <<<

Money : 230000$
Vàng : 1
( Mua ) ( Buy )


Shop Pet TRUE
>>> Mã Số 9 <<<

Money : 220000$
Vàng : 2 ( Mua ) ( Buy )